Úspěch ZŠ Mládí při získání grantu O2 chytrá škola 2022

Ve škole Mládí plánují žákům zajistit preventivní programy E-bezpečí na témata bezpečnosti na internetu. Ke dni bezpečnějšího internetu 8. 2. 2022 také zpřístupní rodičům 30 denní online videokurz E-bezpečí. Projekt je zaměřen i na další vzdělávání pedagogického sboru a rozvoj mediálního vzdělávání žáků. 

Pouhým 67 žádostem z 252 podaných o grant “O2 chytrá škola” v rámci celé republiky bylo vyhověno. Školy, které tento grant získaly, mohou čerpat finanční prostředky na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu a zavádění moderních technologií do výuky. V celém Moravskoslezském kraji se jedná o pouhých 10 podpořených škol a mezi nimi je naše ZŠ Mládí jako jediná z celého okresu Karviná.

Dotaci v plné výši chceme u nás ve škole využít na prohlubování znalostí a dovedností žáků, jejich rodičů i učitelů v oblasti bezpečného chování na internetu. (Kdo z vás se někdy nesetkal s emailem, který mu přišel podvodný?) Také se chystáme zaměřit na tvorbu mediálního zpravodajství. Kromě tvorby školního časopisu a rozhlasových reportáží na ZŠ Mládí se dále budou žáci učit i natáčet krátká zpravodajská a informační videa, a to převážně v hodinách předmětu mediální výchova.

Grant “02 chytrá škola” jsme získali už v roce 2019 a díky němu jsme uskutečnili kvalitní prevenci rizikového chování na internetu v době před přechodem z prezenční výuky na distanční. V období distanční výuky jsme pak žákům v rámci kampaně “Díky, že o Tobě vím!” ukazovali možnosti a učili je bezpečnému sdílení informací na internetu.

Po zkušenostech s tímto prvním grantem jsme se rozhodli navázat a pokračovat v zajištění odborné prevence vedené školenými lektory žákům 5. - 9. ročníku spolu s rodiči a pedagogy i v roce 2022.

Věříme, že se nám podaří využít nový grant v plné míře a zábavnou formou se budeme všichni společně vzdělávat.

Doporučujeme stránky https://o2chytraskola.cz , na kterých lze nalézt velké množství informačních materiálů, nejen do škol, včetně videí a kvízů.

Mgr. Lenka Pastirčáková

Školní metodička prevence ZŠ Mládí Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.1.2022

Zpět na výpis