MAP II - NOVINKA z pracovní skupiny "Kariérového poradenství"

Webovky PS č. 6

V rámci projektu MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482,

vytvořila pracovní skupina č. 6 „KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ „ pro žáky, rodiče i pedagogy samostatné webové stránkyna kterých jsou k dispozici informace týkající se: přijímacích zkoušek na SŠ, volby povolání, aktuálních akcí v dané oblasti, připravovaných akcí apod. Naší snahou bylo vytvořit jednotné místo, na kterém naleznete dostatečné množství informací, odkazů a rad, které mohou žákům pomoci při výběru střední školy. Velké poděkování patří paní Mgr. Denise Heinzová (členka naší pracovní skupiny), která stránky vytvářela. Naší snahou do budoucna je aktualizace stránek o novinky v oblasti kariérového poradenství a postupné doplňování připravovaných akcí.

Odkaz na stránky:

https://sites.google.com/view/karierove-poradenstvi-map-orl/%C3%BAvodn%C3%AD-str%C3%A1nka

 

                                                                                                                                     Mgr. Zdeněk Nowak, vedoucí PS

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.12.2021

Zpět na výpis