ZŠ Jarní - Badatelská výuka v 9.A


V rámci výuky přírodopisu, kdy jsme probírali vnější geologické děje si žáci mohli zahrát na malé badatelé. Pomocí mnou přinesených pomůcek se snažili přijít na 3 typy erozí. Vše si značili do nachystaných pracovních listů. Musím říct, že se opravdu snažili a vše rozluštili.

Jak jsme postupovali:

Z papírových kuliček jsme vytvořili pomyslnou půdu. Poté měli žáci přijít na to, zda nějaká přinesená věc může půdu nějak poškodit – rozrušit – tzn. že se bude jednat o erozi.
Přinesené pomůcky – voda v rozprašovači, fén a tenisové míčky.
Jako první se žáci rozhodli použít tenisový míček, který nám velmi výrazně „rozbil“ naše poskládané kuličky představující kopec půdy. Následně jsme zabrousili do fyziky s otázkou, proč míček padá k zemi a gravitační eroze byla odhalena. Tenisový míček nám představoval horniny, které se mohou tíhou gravitace sesunout dolů a dochází tak ke svahovým pohybům.
Jako druhá pomůcka byla vybrána voda v rozprašovači. Naše půda se nám doslova začala rozmáčet pod rukami. Vodní eroze odhalena!
A na závěr jsme využili fén, který představoval vítr. I větrná eroze může způsobit spoustu škod. Pro nás to znamenalo mít naši vytvořenou půdu po celé třídě a následný úklid. To však nikomu nevadilo, protože větrná eroze žáky zaujala nejvíce.

Bc. Marie Šidlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.12.2021

Zpět na výpis