MAP II - beseda v MŠ Orlík

Dne 25. října 2021 proběhla v MŠ Orlík beseda s názvem “Aktuální pohled na ochranu práv”. Lektorka, Mgr. Alena Šarovská, se tomuto tématu věnovala z pohledu Zákona o sociálně-právně ochraně dětí, Zákona o rodině a z pohledu Trestního zákoníku.

 

Nejdelší časový úsek této aktivity byl zaměřen na problematické situace, se kterými se paní učitelky pravidelně setkávají. Mluvilo se o správných postupech v případech, kdy rodiče docházku svých dětí do MŠ bojkotují, kdy se o děti nedostatečně starají, o dětech týraných a zneužívaných, o pěstounské péči, o osvojování dětí, o ústavní a ochranné výchově dětí, o oznamovací povinnosti učitelů i všech dalších dospělých lidí.

 

Naštěstí je takto hendikepovaných dětí málo a velká většina rodičů už poznala, že pravidelná docházka a aktivní spolupráce s učitelkami MŠ děti dobře připraví na vstup do základní školy.

 

AkcI připravila pracovní skupina č. 2 – Inkluzivní vzdělávání, a to v rámci realizace projektu MAP II – ORP Orlová. Beseda probíhala s pedagogy MŠ.

 

         Mgr. Věra Vrlíková, vedoucí PS 2


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.11.2021

Zpět na výpis