MAP II - Webinář - Finanční gramotnost na školách

 

4. pracovní skupina MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, uspořádala pro podporu výuky finanční gramotnosti pro základní školy města Orlové a přilehlé obce Petřvald a Doubravu webinář Finanční gramotnost na školách.

Pedagogové nejrůznějších vyučovacích předmětů, prvního i druhého stupně ZŠ se mohli zorientovat v legislativě, zakotvení gramotnosti v rámcovém vzdělávacím programu ministerstva školství a dále se zamýšlet nad jejím postavením na vlastních školách.

Školní vzdělávací programy jsou povinny tuto gramotnost začlenit do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět (na 1.st) a Člověk a společnost (na 2. st.). V praxi se tak FG učí v předmětech Rodinná výchova, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Matematika, Vlastivěda apod. Dále existuje i možnost, že si škola zavede volitelný předmět Finanční gramotnost, nebo Finanční matematiku apod., kde zcela naplní všechny očekávané výstupy.

Společnost Yourchance o.p.s. má dlouholeté zkušenosti se zaváděním FG do škol. Koordinují celý projekt http://www.fgdoskol.cz . Lektorka - manažerka této společnosti Mgr. Věra Kříčková, seznámila pedagogy s možnostmi, které nabízí školám, pedagogům i žákům. Zmínila nyní největší zájem škol o pořádání projektových dnů k FG a také zajímavou interaktivní soutěž ROZPOČTI SI TO! http://www.rozpoctisito.cz

Pro větší motivaci školám nabízí možnost získat za podpory MŠMT titul Finančně gramotná škola. Zatím máme v Orlové jen jednu školu s bronzovým odznakem Finančně gramotná škola - ZŠ Mládí.

Celé setkání pak končilo pozváním a výzvou k zapojení do Global money week - celosvětové kampaně na podporu finanční gramotnosti pořádané 21. – 27. 3. 2022.

Jak školy využijí nabízených materiálů i podpory společnosti uvidíme v budoucnu. Rozhodně je ale na čase se problematikou hlouběji zabývat a jsme rádi za možnost uspořádat toto online setkání.

 

Koordinátorka Mgr. Lenka Pastirčáková

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.10.2021

Zpět na výpis