MAP II - Filmy, které pomáhají

V rámci projektu MAP II-ORP Orlová,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, byla základní škole Ke Studánce poskytnuta sada preventivních filmů režiséra Davida Vignera.
Každý ze sedmi filmů vznikl ve spolupráci s předními českými odborníky na konkrétní témata. Filmy jsou rovněž doporučené jako didaktické pomůcky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V průběhu září a října mohli žáci druhého stupně zhlédnout filmy s tématikou šikany, alkoholismu, domácího násilí, manipulace, poruchy příjmu potravy a onemocnění AIDS. Po každém promítnutí filmu následovala skupinová práce a diskuze k danému tématu.
Cílem jednotlivých snímků bylo zvýšit informovanost žáků o dané problematice, prostřednictvím získaných informací ovlivnit chování, jednání a praktické dovednosti.
Mgr. Veronika Tobolová, metodik prevence

Datum zveřejnění/aktualizace: 25.10.2021

Zpět na výpis