ZŠ Jarní Poznává podzim všemi smysly

 

Příchod podzimu nás přirozenou cestou vtáhl do svých krás. S dětmi jsme pozorovali přírodu na podzim a její plody nejen při každodenních vycházkách do přírody, ale také v rámci podzimní výzvy "poznáváme podzim všemi smysly", které se účastnili všichni žáci naší školy. Během této výzvy žáci poznávali podzimní plody, rozvíjeli smyslové vnímání a zároveň také jemnou a hrubou motoriku, fantazii a představivost.

V tělocvičeně školy bylo připraveno 6 stanovišť s úkoly, které měli žáci splnit. Na stanovištích žáky čekaly úkoly jako hmatový chodníček z přírodnin, hledání dvou stejných vůní, rozpoznávání zvuků lesa, poznávání plodů podzimu hmatem a chutí. Na posledním stanovišti žáci měli procvičit zrakové vnímání prostřednictvím skládanek a přiřazováním obrázků ke svým stínům s podzimní tématikou. Po splnění všech úkolů žáci dostali sladkou, tématickou odměnu a diplom!

Děti nás mile překvapily svou snahou a šikovností na všech stanovištích a odnesly si z této výzvy jistě mnoho zážitků. Projekt přinesl bohatou nabídku činností k rozvoji a užívání všech smyslů a zároveň i k rozvoji jemné motoriky, fantazie, představivosti a spoustu šťastných úsměvů.

Mgr. Monika Chvějová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.10.2021

Zpět na výpis