Tradiční podzimní exkurze v ZŠ Mládí

 

Tak jako v minulých letech, jsme pro naše žáky uspořádali 8. října tradiční podzimní exkurze. Cílem exkurzí je bližší poznání zajímavých míst v našem kraji, přírody a kulturního dědictví. Také se snažíme o stmelení kolektivů v rámci školních tříd po pandemii v minulém školním roce, kdy žáci měli většinu času online výuku.

Každá exkurze má svůj specifický program i téma volby povolání, při kterém se žáci seznamují s novými profesemi. Na exkurze se žáci připravují v hodinách občanské výchovy a zeměpisu. Učitel žáky seznámí s programem exkurze, trasou, profesemi a zajímavostmi o daném místě. V autobuse žáci obdrží pracovní list, který vyplňují a poté odevzdají ve škole. Pracovní listy si žáci shromažďují ve složkách již od první třídy a na konci devátého ročníku si složku odnášejí domů. Při listování složkou si pak žáci mohou říct, že toho hodně viděli, zažili a vyzkoušeli.

Na letošních exkurzích se například žáci dozvěděli, co obnáší práce v chráněné krajinné oblasti Poodří, poznávali stromy, řešili chemické hádanky a zapojili se do pátrací hry. Další žáci se seznámili s působivou grafickou technikou linorytu a vyzkoušeli si svou manuální zručnost. Žáci se také na exkurzi ocitli v roli mladých alchymistů, skoro jako na dvoře císaře Rudolfa II., přírodovědců nebo se dostali do role mořeplavců hledající feromagnetický poklad.

Na naší základní škole exkurze probíhají již řadu let a považujeme je zajímavou a efektivní formu výuky. Žáci se vždy těší na připravený program a čas strávený se svými spolužáky, učiteli a asistenty. Myslím si, že letošní programem nabitá podzimní exkurze se všem dětem moc líbila.

 

Mgr. Lucie Walová

výchovná poradkyně ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.10.2021

Zpět na výpis