Adaptační kurzy ZŠ Mládí

Práce s třídními kolektivy na základních školách je náročný proces. Školní poradenské pracoviště proto pro kolektivy, které letos prošly většími změnami, uspořádalo tři dvoudenní adaptační kurzy, vždy pro dvě třídy stejného ročníku. Právě 5. až 7. ročníky byly nově změněny na třídy “bez” a “s rozšířenou výukou tělesné výchovy” tj. žáci tříd 5.B, 6.B a 7.B mají ve svém výukovém programu o 2 hodiny tělesné výchovy.

Kolektivům byla věnována nadstandardní péče lektorů neziskové organizace Pavučina o.p.s. Lektoři Ivo Neuwirt, Petra Mecnerová a Richard Beneš žáky provedli aktivitami a úkoly, které byly plné emocí, zážitků a budovaly sounáležitost a vzájemné vztahy. Žáci hovořili o pravidlech, zkoušeli maximálně spolupracovat, sdíleli si své pocity a naslouchali si. Třídní učitelé byli po celou dobu se svými žáky a měli tak velkou možnost poznat žáky za úplně jiných situací než ve škole.

Hrou Pevnost Boyard v pojetí lektorů celé zápolení skončilo. Vítězové byli všichni, protože překonali nástrahy záludných úkolů, i toho posledního v truhlách s krutony. Nikomu se z krásného prostředí Penzionu u přehrady v Morávce nechtělo odjíždět. Vznikla nová přátelství, budovalo se nové klima kolektivů. Pro všechny třídy zůstane jejich adaptační kurz nezapomenutelným zážitkem, ze kterého snad budou čerpat po celou dobu, kdy spolu na ZŠ Mládí budou tvořit jeden tým.

Mgr. Lenka Pastirčáková
Školní metodička prevence
ZŠ Mládí Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.10.2021

Zpět na výpis