MAP II - Realizace výuky v rámci projektu „Mladý farmář"

Dne 24.6.2021 se děti z MŠ Okružní vydali na Jarošův statek. Na místo jsme přijeli v 8:30 hodin, snědli jsme svačinku a těšili se, co bude dál.  Přišla nás přivítat paní lektorka, seznámila děti s pravidly chování na statku a rozdělila je na dvě skupiny. První cesta vedla na pastvinu za koníky, kde děti viděly i poníky a osla, zde se dozvěděly spoustu informací o jejich životě. Vyzkoušely si ve stáji kydat hnůj a česat poníka. Další zastávka byla u oveček, které děti nakrmily a seznámily se s jejich užitkem, pojmenovaly členy „ovčí rodiny“. Jak žijí králici o tom bylo další povídání přímo u králičích klecí, děti dostaly králíka na vodítko a šly s ním na procházku, pak jim paní lektorka předvedla, jak králici skáčou přes překážku.

A jde se jezdit na poníkovi, to bylo radosti, během střídání si děti vyzkoušely chůzi po pocitovém chodníku, někteří se odvážili jít i na boso. Poslední zastavení bylo pod altánem, kde si děti vytvořily ptáčka nebo sovičku z přírodnin a odnesly si ji na památku domů. Akce se vydařila, děti byly z návštěvy statku nadšeny a odvážely si hodně nových zážitků a poznatků. Velký dík patří dvěma lektorkám ze statku, které se dětem věnovaly, vše vysvětlily, předvedly a trpělivě odpovídaly na jejich zvídavé otázky.

Akce se zůčastnilo celkem 40 dětí a 4 pedagogové, vše bylo plně financováno v rámci projektu MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.6.2021

Zpět na výpis