ZŠ Jarní se vydala za zvířátky na Dětský ranč

Speciální třídy Základní školy Jarní se vydaly v rámci projektu “ZOOTERAPIE“ nadace OKD na dětský ranč do Hlučína, který nabízí smysluplné využití volného času dětí, dává jim prostor ke vzájemnému setkávání a hrám, ve kterých se mohou rozvíjet a budovat přátelské vztahy. Nejen zaměstancni, ale také zvířata na Dětském ranči pomáhají dětem s fyzickým I mentálním postižením, ale  I dětem s autismem zapomenout alespoň na chvíli na své postižení, nadchnout se pro sport, věřit si a překonávat překážky.

Ty děti, které byly odvážné a nebály se, si vyzkoušely rekondiční jízdu na koni v kryté jezdecké hale za asistence zkušených lektorů a asistentů pedagoga. Poté jsme  navštívili zvířátka v malé farmářské ZOO, kde jsme mohli vidět a nakrmit krmnými granulemi zvířata, jako například: slepice, kozy, ovce, prasata, ale také lamu či osly. Také jsme hledali cestu ke kovanému sluníčku ve slunečním labyrintu, navštívili dětskou zahradu SVĚT, která je rozdělena na jednotlivé světadíly a odráží to, co je pro ně typické a tradiční (pyramida, indiánské té pé, japonskou zahradu apod.). Využili jsme také integrované dětské hřiště, které představuje obrovskou, bezpečnou a bezbariérovou herní plochu s výhledem na pastviny. Jelikož nám počasí přálo a po všech zábavných aktivitách nám vyhládlo, tak jsme si na závěr založili táborák, kde jsme si všichni s chutí upekli párky.

Mgr. Monika Chvějová


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.6.2021

Zpět na výpis