MAP II – Beseda na ZŠ K. Dvořáčka – „TAK TO NECHCEŠ“

 

Ve dnech 10. 6. a 14. 6. 2021 proběhla na naší škole série besed pro žáky 8. a 9. ročníků na téma – SEXUÁLNÍ VYSPĚLOST od společnosti  MP Education. Beseda byla vedena formou interakce, která se žákům velice líbila. Děti se dověděly spoustu zajímavých informací užitečných do budoucího života. Besedy byly financovány v rámci projektu MAP II- ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.

                                                                                                                             Mgr. Martin Czaja, metodik prevence

 Ohlasy žáků:

„Přednáška byla velmi unikátně podaná. Paní, která nám přednášela, byla milá a starostlivá. Během přednášky se každý z nás pobavil a taky si tu přednášku i užil. Tuto přednášku bych doporučila každým osmým a devátým ročníkům, které by se mohli o tomto tématu víc dozvědět.“

                                                                                              Eliška / 9.ročník/

 

„Na úvod bych chtěla začít poděkováním, že se této besedy naše třída 9. A - mohla zúčastnit. Toto zhodnocení bych chtěla shrnout v pár odstavcích.

Témata jako jsou dospívání, sexuální výchova atd. by se určitě neměla zanedbávat, a tak je dobré, že se konají právě tyto besedy, protože i přes to, že se v jednotlivých školních předmětech (občanská výchova, biologie) tato témata probírají, mi přijde, že se to bere jen tak povrchově. Z besedy jako takové si každý z nás něco odnesl a reakce spolužáků byly vesměs pozitivní. Hodně lidem se to líbilo a plno z nás se dozvědělo dost nových, důležitých informací. Jediná věc, kterou bych vytkla jak já, tak i moji spolužáci, je ta, že by bylo dobré tu besedu prodloužit na více vyučovacích hodin, protože jsme nestihli za dvě vyučovací hodiny probrat všechny body besedy a právě zbývající témata jsme jen tak rychle shrnuli, což je škoda, protože plno z nás ta beseda doopravdy bavila.

Paní, která besedu vedla, byla moc sympatická, příjemná a ochotná na cokoliv odpovědět, což je určitě další plus, protože každý třeba nemá tu možnost se na tyto věci ptát rodičů, či rodinných příslušníků. Zároveň to bylo takové příjemné, zapamatovatelné povídání.“

                                                                                              Nela /9.ročník/


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.6.2021

Zpět na výpis