MAP II - Budeme mít prvňáka - Hurá do školy

V pondělí 14.06.2021 proběhla v Základní škole Mládí 726 v Orlové již tradiční akce „Hurá do školy“ určená pro rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti.

Ředitelka a učitelky 1. stupně přivítaly všechny zúčastněné před školu a hned si je rozdělily do tří skupin. V jednotlivých třídách se děti pod vedením zkušených učitelek seznámily s prací na interaktivní tabuli, zahrály si na školáky, vyplnily společně pracovní list zaměřený na rozvoj specifických dovedností potřebných ke zvládnutí nástupu do školy, jako jsou slovní zásoba dítěte, výslovnost, oblast zrakového a sluchového vnímání, prostorová orientaci a paměť.

Následně děti obdržely dárečky – tričko s logem školy, voskovky, náčrtníky a další drobnosti.

Závěrem si všichni prohlédli školu a v tělocvičně si nadšeně zvolaly třikrát hurá.

Akce proběhla ve spolupráci s 2. pracovní skupinou „Pro rovné příležitosti“ v rámci projektu MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482,

která zajistila pro děti drobné dárky.


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2021

Zpět na výpis