MAP II - MŠ Doubrava - Na statku se zvířátky

V pátek 18. 06. 2021 jsme se vypravili za zvířátky na Jarošův statek do Studénky. Tam nás čekal environmentální program financován z projektu MAP II- ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, do kterého je naše MŠ zapojena.

     Děti se už dlouho těšily, jsme školka na vesnici a k přírodě a zvířatům mají blízko. Enviromentální výchova, ochrana přírody je jednou z priorit naší výchovně vzdělávací práce.

    Na statku nás přivítala slečna Petra, která nás prováděla celým dopolednem. Nejdříve jsme pracovali v dílničce. Podle pokynů si děti z přírodnin vyráběly sovičky, které si pak odvezly domů.

     Další zastávkou byli poníci, děti se povozily, pohladily poníky a přesunuly se pak k výběhu s většími koníky, Petra dětem koně představila, vyprávěla, co umí, děti si všímaly, jak vypadají, dozvěděly se, čím se živí, jak se říká postrojům na koně, k čemu jsou podkovy apod.

     A v další ohradě děti sledovaly ovečky, dozvěděly se jak se o ně starat, co člověku dávají. Instruktorka Petra dávala dětem otázky, a tady děti mohly uplatnit to, co si dnes zapamatovaly z pozorování jejího výkladu, ale využily i své zkušenosti a znalosti z knih, i činností, které znají ze svého okolí. Za odměnu ovečky nakrmily.

     Nechceme se moc chlubit, ale odpovědi našich dětí byly „profesionální“. Není divu, náš předškolák Dominik je taky ze statku, pohybuje se v tomto prostředí. A od tří let, kdy navštěvuje naši MŠ, staví, a s ním ostatní děti, z kostek, z Lega stáje, ohrady, vymýšlejí spolu traktory, dělají balíky slámy pro zvířátka, ví, jak přicházejí na svět telátka, kůzlátka, čím se živí, takže otázky Petry hravě vyřešily.

     Dalším úkolem, který děti hodně bavil, bylo vyčistit, vyhřebelcovat poníka, pohladit, morče, králíčky a ani práce ve stáji jim nebyla cizí. Vůbec jim nevadilo vyklízet hnůj koníkům, uklidit stáj. Vzaly do ruky hrábě, lopatky jako správní chlapi a holky.

     Celé dopoledne dětem přiblížilo nejen poznatky, vědomosti, ale i to, že starost o zvířátka, o celý statek je práce těžká, ale i krásná.

                                                    Za MŠ Doubrava Jana Radošťanová


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2021

Zpět na výpis