Žákovská samospráva ZŠ Mládí uspořádala besedu s panem starostou

V úterý 15. 6. 2021 se žáci žákovské samosprávy setkali se starostou města, aby se s ním seznámili a zeptali se ho na otázky. 

 

Na ZŠ Mládí tvoří žákovskou samosprávu žáci 4. až 9. ročníků, kteří jsou voleni svým třídním kolektivem. Demokraticky přistupují k diskusi, učí se přicházet s návrhy, které by zlepšovaly školní klima i okolní prostředí. Každým rokem jsou součástí plánování a realizace celoškolních akcí. Vyhráli v soutěži Komenský 2020 a letos rozjeli kampaň Díky, že o Tobě vím, která má povzbudit k vzájemnému sdílení lidí.

 

Pan starosta Mgr. Miroslav Chlubna přijal jejich pozvání a žáci jej zasypali otázkami. Zajímali se o dění v našem městě a snažili se kreativně přemýšlet a mnohdy i počítat, jak to vlastně máme a kolik stojí některé věci v Orlové. Uvědomili si, že nelze soudit některá závažná rozhodnutí rady, když nevidí do hlubších souvislostí.

Velmi se mi líbilo, že na konkrétních příkladech slyšeli, co mohou oni sami udělat
pro zlepšení kvality života tam, kde žijí…

-       neničit a neznečišťovat majetek a prostory města

-       nebát se ozvat, když se dospělí chovají nepřístojně

-       dodržovat pravidla např. na dětských hřištích a jinde

-       chovat se k druhým tak, jak by oni chtěli, aby se druzí chovali k nim

Zkrátka slyšeli, že to jaké bude naše město, závisí na lidech a jejich chování k okolí i sobě navzájem. Také zaznělo, že je dobré se informovat o dění ve městě, protože pak se mohou také začít angažovat a pomáhat.

 

Probrali jsme témata: tramvaje, vlaky a nádraží, koupaliště, náměstí, muzeum, Orlympiádu. Žákům se dostalo povzbuzení k jejich iniciativě ohledně plánování pumptrackové dráhy pro kola. A i v naší samosprávě se najdou tací, kteří se zajímají o skatebording nebo scootering, proto položili panu starostovi i otázku týkající se výstavby nového skateparku.

Zajímalo je hlavně, kdy mají v plánu začít stavět. Dozvěděli se spoustu věcí, o kterých neměli ani tušení. Předně je zarazila zásadní otázka financování. Byla na nich vidět jejich nedočkavost, protože stávající skatepark je zkrátka nevyhovující, i když jsou vděční aspoň za něj. Po besedě toto téma nezůstalo opomenuto ani v třídních kolektivech, když seznamovali své spolužáky s tím, co se ten den dozvěděli.

 

Ani jsme se nenadáli a beseda byla u konce. Všichni se shodli na tom, že by nebylo špatné ji v příštím roce zopakovat. Velmi děkujeme panu starostovi za účast.

 

Mgr. Lenka Pastirčáková, koordinátorka samosprávy

ZŠ Mládí Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2021

Zpět na výpis