ZŠ Jarní - Projektový den - "Aby tělo nebolelo"

 

V měsíci květnu proběhl ve třídě III. A, projektový den "Aby tělo nebolelo". V úvodu žáci shlédli naučné video o lidském těle, připomněli si význam jednotlivých soustav a pak už se všichni pustili společně do práce. Kresbou ztvárnili lidskou kostru a za pomocí učebnic, encyklopedií či internetu vyhledávali odpovědi na zadané otázky v pracovních listech. Mnohdy tak nacházeli nové zajímavosti, o které se živě zajímali. Mimo jiné si vyzkoušeli sílu svých svalů, změřili tlak, spočítali tep v klidu i po zátěži. Všichni byli moc šikovní a s přehledem uhodli hlasy zvířat, pokusili se napsat své jméno pomocí Braillova písma a potrápili své myšlení nad některou z logických her. Také si vyzkoušeli svou zrakovou ostrost u Snellenovy tabule. Děti si tak tento den opět uvědomily význam lidského zdraví a připomněly si, co mohou udělat, aby předešly různým nemocem a úrazům.

Tř. uč. Martina Siwiecová


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.6.2021

Zpět na výpis