MŠMT - Informace k provozu škol od 15. června 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ČERVNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021 (ZDE), kde se oproti současnosti mění následující:
Nově ve všech krajích je umožněn pobyt bez ochrany dýchacích cest.
▪ Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
▪ Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
▪ Ve všech krajích jsou z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest), pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
▪ Všechny dosud stanovené výjimky z povinného nošení ochranných prostředků (např. při zkoušce, při sportování) se nemění.

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-146-finaldocx.pdf


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.6.2021

Zpět na výpis