Preventivní programy na ZŠ Slezská 850

Díky projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, dostaly školy možnost financovat pro své žáky preventivní programy. Mohly vybírat z celé škály nabídek zaměřených na prevenci rizikového chování a seznámení s úskalím dospívání.

Žáci naší školy byli zapojeni do programu společnosti MP Education. Tématy je citlivě provázela Mgr. Šebestová, která je seznamovala s pravidly chování mezi vrstevníky a s problémy přechodu z dětství do dospívání. Cílem preventivních besed je najít cestu ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, prohloubit psychosociální dovednosti a techniky zvládání zátěžových situací.  Pozornost jsme zaměřili především na pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím dospívání.

Konkrétně žáci 2. a 3. ročníku absolvovali besedu „Na světě nejsi sám“ o podpoře zdravého sebevědomí žáků, o zvládání negativních emocí, o akceptování kulturní rozmanitosti a zodpovědnosti vůči sobě samému i okolí.

Ve 4. a 5. ročníku se probíraly fyzické a psychické změny, zdravý růst, správná strava, změny vztahů s okolím a přiměřenost chování. Beseda měla název „Z housenky motýlem“.

Děti u besed vítají nezávislého konzultanta, který jim dokáže nestranně poradit a dodat nadhled, popř. upozornit na problém.

Mgr. Hana Vonzinová, ŠMP


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.5.2021

Zpět na výpis