MŠ K. Dvořáčka 1228 - Školní projekt MŠ „Mladý farmář“ - MAP II

V dnešním, téměř virtuálním stylu života, kdy je doporučováno omezení společenského kontaktu a navrhováno co nejvíce pohybu ve volné přírodě, se mateřské školy rozhodly  toto období zpříjemnit a čas ve školce dětem zatraktivnit ročním školním projektem „Mladý farmář“.

Pro školní projekt MŠ K. Dvořáčka využila přírodu v okolí a školní zahradu. Ta začala být využívána nejen k dětským hrám, sportovním aktivitám ale i k výchovným účelům. Každá třída v tomto směru navrhla a zpracovala 2 projekty, které se věnují tématu environmentální výchovy.

Cílem školního projektu „Mladý farmář“ je aby děti získaly praktické zkušenosti s péčí o přírodu, a tím si k ní vybudovaly pozitivní vztah. Soustavné pozorování přírodních dějů a praktické zapojení do těchto aktivit v průběhu celého roku rovněž pomůže dětské osobnosti pochopit jevy v přírodě.

Děti se již na jaře podílely na sadbě brambor, dýní, jahod, bylinek a květin, o které budou nadále pečovat a později se je naučí i zpracovávat. Výsledkem budou bio produkty plné vůní a rozmanitých chutí. V rámci celého projektu je plánována úzká spolupráce s rodiči, kteří mohou sledovat formou „farmářských koutků“, jak projekt pokračuje. V koutcích bude vystaven časosběrný materiál, recepty, návody a postupy zpracování produktů.

Na závěr celého projektu se na podzim uskuteční „farmářský trh“, který poskytne zaměstnancům školy, dětem, jejich rodičům, ale i široké veřejnosti příležitost přijít a zakoupit si čerstvé lokální produkty. Na přípravě trhů a organizaci se budou podílet děti pod vedením pedagogů, případně rodiče. Je to skvělý způsob, jak navazovat vztah s řemeslníky a zemědělci v našem regionu a pomáhat dětem poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce dá je vyprodukovat.

Jako vzpomínku na celou akci plánujeme vytvořit papírovou a elektronickou knihu, která bude k dispozici ke stažení na našich webových stránkách a rovněž bude vystavena v MŠ a sloužit jako inspirativní metodický materiál pro pedagogy.

Celý školní projekt „Mladý farmář“ je provázen myšlenkou motivovat děti k zájmu o přírodu a péči o životní prostředí. Právě jeho ochrana se v dětském věku rozvíjí nejsilněji a trvá po celý život.

Projekt „Mladý farmář“ je podporovaným projektem MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482a to v rámci pracovní skupiny č. 2 – předškolní vzdělávání.  

 

Mgr. Lucie Kocurová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.5.2021

Zpět na výpis