POHYBOVÁ GRAMOTNOST – „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY“ v Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917

V současné době je pohyb jeden z významných determinantů lidského jedince. Jedná se o důležitý aspekt výchovy a vzdělávání dětí. To, jak budeme pohybově gramotní v dospělém věku, záleží na tom, jaké základy pohybové gramotnosti si vytvoříme v dětském věku. Pohybová gramotnost je tedy budována už do raného věku dětí. V dětství se budují základy, ze kterých poté člověk staví po celý svůj život.

Protože chápeme důležitost pohybových aktivit pro děti, naše mateřská škola se už druhým rokem zapojila do projektu: „Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky“. Jedná se o projekt pro nejmenší děti, který se realizuje v mateřské škole. Tento projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce k pohybu. Děti si prostřednictvím tohoto programu osvojují základy pohybových dovedností a schopností. Rozvíjí svou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost.

Není to jen pohyb, ale je to hlavně zábava. Děti cvičí se zvířátky, díky nimž berou pohybovou aktivitu jako přirozenou součást svého života a poznávají svět kolem sebe. Pohybové aktivity vycházejí ze sokolského cvičení a mnohaletých praxí cvičitelek. Projekt je rozdělen do tří kategorií podle věku a obtížnosti. Každá věková skupina má určitý počet úkolů. Jejich náročnost se stupňuje s věkem. Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí. Cvičí obratnost, rozvíjí přirozená cvičení, dovednosti s míčem a poznání. Součástí jsou i netradiční činnosti, které jsou vázány s ročními obdobími. Děti tak poznávají, co se dá zažít v každém ročním období. Jakmile se děti naučí danou dovednost a splní příslušné úkoly, za odměnu si nalepí do svého sešitu samolepku. Tak mohou sledovat své úspěchy. Je to zábavná forma, která pomáhá nenásilně povzbudit děti k pohybu. A dařilo se nám to i v období omezeného provozu naší mateřské školy. Zvířátka dětem otevírají cestu do světa.

Za kolektiv Mateřské školy Okružní 917 Orlová-Lutyně

Veronika Holková, Bc.

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.4.2021

Zpět na výpis