MAP II - Třídním učitelem v době postcovidové - 1. DÍL

 

Dne 22. dubna 2021 se mohli zájemci z řad pedagogů celé ORP Orlová zúčastnit on-line semináře PhDr. Heleny Vrbkové s názvem Třídním učitelem v postkovidové době II. Paní lektorka je ředitelkou organizace Život bez závislostí z.s., která - mimo jiné - tvoří a realizuje vzdělávací programy pro odbornou veřejnost.

 

Tento program byl zaměřený na vedení třídy s cílem obnovit pozitivní stereotypy a vztahy v kolektivech, případně na diagnostiku a nápravu negativních jevů ve třídách. Paní doktorka se podrobně věnovala nastavení základních pravidel chování žáků a sankcí při jejich nedodržování, na práci s nekázní a hranicím vztahů žáků s učitelem.

 

Neméně inspirující byla i část semináře, která byla zaměřená na psychohygienu učitele, jeho vnitřní dialog, na hledání východisek ze stavů únavy a deziluze a na doporučení, čeho se při práci s dětským kolektivem vyvarovat.

 

Ten, kdo se semináře zúčastnil, našel zcela jistě zajímavé nápady, inspirace, doporučení, příklady a povzbuzení do své další pedagogické práce. Celkem se semináře plně financovaného z projektu MAP II – ORP Orlová zůčastnilo 108 pedagogů.

                                                                                       

    Mgr. Věra Vrlíková

    vedoucí pracovní skupiny č. 2 - Pro rovné příležitosti

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.4.2021

Zpět na výpis