Podpořené projekty Nadací OKD v ZŠ Jarní

V březnu 2021 byly Nadací OKD podpořeny dva projekty naší školy, a to projekt s názvem “Tvořivá škola“ a “ZOOTERAPIE“.

Těmito projekty jsme získali z Nadace OKD celkovou částku 65 000 Kč. Nadaci OKD za finanční příspěvek velmi děkujeme. Peníze využijeme v rámci projektu Tvořivá škola na nákup stavebnic LEGO a barev na výmalbu zdi před školou a v rámci projektu ZOOTERAPIE budou realizovány a financovány didaktické pomůcky se zvířecí tématikou, canisterapeutické lekce v naší škole, terapie za pomocí hospodářských zvířat na dětském ranči v Hlučíně a zooterapeutická lekce v ZOO Ostrava.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se na naší škole vzdělávají, budou v plné míře do projektu zapojeni. Cílem projektu Tvořivá škola je podpora tvořivého myšlení a pracovních návyků žáků. Prostřednictvím stavebnic LEGO chceme vtáhnout žáky do pracovního procesu tvoření a současně budovat jejich sociální kontakt při hře. Žáky také chceme zapojit do úpravy vzhledu prostoru před školou. Mohou navrhnout motiv na výmalbu betonové zdi a následně jej realizovat. Tím podpoříme dětskou fantazii, krativitu a pracovní návyky.

Projektem ZOOTERAPIE bychom chtěli podpořit návrat k přirozenému biorytmu a respektu k životnímu prostředí. Zvířata působí pozitivně na všechny složky osobnosti, příznivě ovlivňují psychickou stránku člověka a jeho prožívání, což se následně odráží v sociální interakci a v začlenění se do společnosti. Tímto projektem bychom chtěli docílit toho, aby se samotné děti s postižením začaly dívat na své pozitivní možnosti. Pomocí zooterapie bychom chtěli zmírnit nežádoucí důsledky postižení žáků a působit příznivě na všechny složky jejich osobnosti. Tento projekt umožňuje dětem nejen nahlédnout do zvířecího světa v klidném prostředí třídy, ale také rozvíjí jejich slovní zásobu, komunikační schopnosti, sluchové a hmatové vnímání, jemnou motoriku, prostorovou představivost, myšlení a hlavně působí příznivě na psychickou stránku.

Realizaci těchto projektů zahájíme 1.5.2021.

 

Mgr. Monika Chvějová


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.3.2021

Zpět na výpis