MAP II - ORP ORLOVÁ

Projekt, který jsme získali v celkové hodnotě 9 300 000 Kč, byl zahájen k 01.05.2018 a má tvat do 30.04.2022. Zapojily se všechny ZŠ i MŠ v rámci obce III - Orlová, Petřvald a Doubrava. Pedagogové pracují celkem v 7 pracovních skupinách:

PS 1 Pro financování                                                                                                                                               

PS 2 Pro rovné příležitosti

PS 3 Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS 4 Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

PS 6 Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků                                                    

PS 7 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita

V těchto pracovních skupinách pracují pedagogové škol a zástupci různých organizací. velmi se nám dařilo a připravené akce jsme získávali obdiv z jiných obcí ... Naši pedagogové jsou touto prací nadšení a umí vymyslet něco nového.

V rámci ORP je v akci projekt MAP II - ORP Orlová, spočívá právě v tom, že se mají setkávat především žáci v rámci škol a mají spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti pedagogové. No jo, ale stále to nejde, členové 7 pracovních skupin vymýšlejí aktivity, neustále je mění a přizpůsobují době, snad se dostaneme k realizaci akcí v rámci Orlové, Doubravy i Petřvaldu. Musíme věřit, že se situace změní a konečně uvidíme na akcích veselé děti.

V tuto chvíli nezahálíme a věnujeme se pedagogům, kterým po jejich distanční výuce nabízíme on-line semináře, webináře, školení. Připravujeme další, ale to zase až příště.

Bc. L. Zmijová, manažerka projektu

Akce, které pracovní skupiny připravily a hlavně je můžeme v době pandemie realizovat, nabízíme v příloze.


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.3.2021

Zpět na výpis