Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 zajišťuje nezbytnou péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový 30 denní nouzový stav.

Od 1. března došlo vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a také ve školství. Mateřské a základní školy jsou z rozhodnutí vlády uzavřené až do odvolání.

Avšak naše Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 zabezpečuje provoz pro děti zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury jako jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, policie, poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb a ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil z města Orlové, ale i přilehlých obcí. Složení dětí je různorodé, ať už se to týká příslušnosti k obci nebo jejich věku. Provoz je zajištěn od 6.00 do 18.00 hodin.

I v této nelehké době se snažíme pracovat v běžném režimu, snažíme se dětem co nejvíce ulehčit zvykání si na nové prostředí, zajišťujeme jim adekvátní péči a stravu a připravujeme pro ně programy, v nichž zažívají momenty radosti, smíchu a her.

První týden jsme si povídali o cirkuse. Navodili jsme atmosféru legrace a veselí. Děti formou hry poznávaly postavy vystupující v cirkuse. Seznamovaly se s exotickými zvířaty. Měly možnost tvořit, ať už z papíru, či pomocí barev. Poslechly si pohádky z cirkusu, rozhýbaly tělo v cirkusovém šapitó, společně si zatancovaly. Naším záměrem bylo u dětí podpořit vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělovýchovných, pracovních a hudebních činností.

Proto jsme v dalším týdnu navázali tématem „pohádky a pohádkové postavy“. Děti se seznamovaly s klasickými pohádkami, získávaly vztah k ústní slovesnosti, literatuře i divadlu. Každý den děti provázela pohádka a její hlavní hrdinové. Prostřednictvím pohádek měly možnost uvědomění si lidských vlastností (dobro, zlo, chytrost, lstivost, pýcha). Děti se vžily do rozmanitých pohádkových rolí. Nechyběly hry v dramatickém kroužku s kostýmy.

Při všech činnostech jsme využili jsme také práci na interaktivní tabuli, kde si osvojovaly základní matematické představy, jazykovou a rozumovou vybavenost, jemnou motoriku. V dalších týdnech pro ně připravujeme opět zábavné i vzdělávací projekty, tentokrát se budou týkat jara.

Z projektu MAP II-ORP Orlová,  obdržela naše MŠ finanční prostředky na zajištění provozu v době nouzového stavu. Za tyto finance jsme nakoupili různý materiál především pro podporu různých výtvarných technik.

Děláme vše pro to, aby se dětem náš program líbil a aby se v naší mateřské škole cítily spokojeně.

 

Bc. Veronika Holková, DiS.

učitelka MŠ Orlová Okružní 917


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.3.2021

Zpět na výpis