ZŠ Jarní 400 - Žáci se zdravotním postižením se začali učit distančně

Je to právě rok, kdy se poprvé zavřely školy a nikdo z nás nepředpokládal, že pandemie bude mít tak dlouhý průběh a natolik ovlivní životy nás všech. Každodenní život se proměnil také ve školách.

Naše škola na budově Slezská 200 zůstávala po většinu času v provozu. Vládním opatřením došlo k jeho omezení pouze na 14 dní v měsíci listopadu 2020 a nyní také v březnu.

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a žáků speciálních tříd přešlo do podoby distanční výuky. K jejímu zavedení jsme využili výsledky našeho dotazníkového šetření, kde jsme od zákonných zástupců zjišťovali technické vybavení rodin a možnosti internetového připojení. Život na škole se rázem proměnil. Na chodbách a ve třídách je ticho, chybí dětský smích, ale jinak to tady žije, jako v mraveništi.

V prvním týdnu po uzavření školy si třídní učitelé nastavovali nová pravidla výuky. Po konzultacích se zákonnými zástupci se s některými žáky podařilo navázat on-line spojení přes platformu Classroom. Samozřejmě je vše přizpůsobováno individuálním schopnostem žáků s postižením. Příprava i samotná výuka je velmi náročná a je ovlivňována mnoha faktory. Žáci mají nízkou koncentraci pozornosti a snadno se unaví. Naši speciální pedagogové
a asistenti přesto vynakládají veškeré úsilí, hledají různé způsoby, jak žákům pomoci nelehkou situaci zvládnout. Z prvních ohlasů rodičů víme, že se nám to daří a tento způsob výuky oceňují. Ztráta kontaktu se školou je totiž pro mnohé žáky problémem.

Ti, kteří nemohou z různých důvodů přejít na on-line výuku jsou se školou také v kontaktu. Dvakrát týdně si vyzvedávají domácí úkoly ve vstupním prostoru školy. Každá třída má již od loňského roku vytvořený vlastní blog, kde jsou pravidelně vkládány úkoly a zprávy pro žáky
i rodiče.

Distanční výuka nemůže plně nahradit přímý kontakt pedagogů s žákem, který chybí oběma stranám. Všichni si přejeme, aby žáci opět usedli do školních lavic a život se nám vrátil do normálu.

 

PhDr. Soňa Balonová, ředitelka školy


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2021

Zpět na výpis