MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - Výuka v MŠ v době pandemie

Náhled na pedagogickou činnost a distanční výuku učitelů na MŠ Orlík v době zpřísněné pandemické situace

Na základě zpřísněných epidemiologických opatření vyhlášených vládou České republiky a plošné uzavření mateřských škol ČR od 1. března přistoupila MŠ Orlík ke změně forem výuky především týkajících se předškolních dětí. Rodičům bylo nabídnuto, že do této výuky se mohou zapojit i děti mladší. Vzhledem k sociální skladbě dětí, hlavně na předškolní třídě se pedagogové domluvili, že předpřipravené týdenní tematické úkoly, jsou rozepsány dopodrobna i s přímým postupem pro rodiče, jak mají s dětmi v domácím prostředí pracovat. Zvolily jsme také variantu písemnou s účinností od 5. března, a to formou předávání pracovních listů, zadaných pracovních úkolů týkající se daných týdenních plánů přes výdejní okno mateřské školy (za přísných hygienických opatření s respirátory a dezinfekčními prostředky). Úkoly jsou předávány každý pátek v týdnu, až do znovuotevření všech MŠ. V těchto termínech nám rodiče předávají vypracované domácí úkoly, pedagogové mají připravené seznamy dětí, kde sledujeme zpětnou vazbu a spolupráci mateřské školy s rodiči a jejich zájem o vzdělávání. Veškeré úkoly jsou dětem zakládány do portfolií zavedených na dané třídě, kde dítě dochází. Věříme tomu, že snaha pedagogického týmu pomůže a dostatečně motivuje rodiče k tomu, aby nástup do prvních tříd pro děti, byl co nejpřijatelnější a adaptace ze vzdělávacího hlediska, co nejméně zatěžující.

            Dle našeho názoru se pedagogický tým MŠ Orlík snaží dělat vše pro to, abychom ulehčily rodičům výuku z domova, ale přesto se nejvíce těšíme na znovuotevření mateřské školy, protože přímá práce s dětmi i s názornými ukázkami a okamžitou zpětnou vazbou je daleko větším přínosem, jak ve výchovné tak i vzdělávací práci každého pedagoga, jelikož výsledky a postupy u dětí vidí učitel okamžitě.

            Pokud si rodiče při distanční výuce přesto neví rady, vždy se mohou obrátit s dotazy na kteroukoliv učitelku MŠ (telefonicky, sociální sítě), která se jim bude věnovat a vše potřebné ráda vysvětlí. Pevně doufáme, že toto období optimisticky všichni překonáme, a na přímé shledání rodičů a dětí se těší celý kolektiv mateřské školy Orlík.

Kolektiv MŠ Orlík


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2021

Zpět na výpis