MŠ Ke Studánce 1033 - Distanční vzdělávání v MŠ

Distanční vzdělávání se stalo součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace – momentálně z důvodu uzavření mateřských škol.

Naše mateřská škola přizpůsobila distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem mateřské školy.

 

Rodičům dětí byla nabídnuta vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) na webových stránkách školy, elektronicky e-mailem a telefonicky.

 

Jeden den v týdnu se mohou rodiče setkat osobně se svými učitelkami a domluvit si další postupy vzdělávání a zároveň si vyzvednout materiály k distanční výuce, pokud nemají možnost si je sami vytisknout.

 

Věříme, že tato nelehká doba brzy skončí a my tento způsob vzdělávání dětí navždy opustíme.

 

 

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.3.2021

Zpět na výpis