Spolupráce MŠ a ZŠ K. Dvořáčka - "Těšíme se do školy"

Výborná spolupráce mezi školou a školkou K. Dvořáčka má již dlouholetou tradici. Pořádáme společné koncerty, projekty a různé akce. Většina našich dětí přechází právě na ZŠ K. Dvořáčka, kterou děti předškolních tříd znají již i díky tomu, že zde navštěvujeme tělocvičnu nebo odborné učebny a paní učitelky nám v posledních letech pomáhaly i se zájmovými kroužky zejména v oblasti hudební a s výukou grafomotoriky, kdy nám chodily na kurzy do našich školkových tříd.

V letošním covidovém roce spolupráce pokračuje, a přestože nemůžeme mít tolik aktivit, kolik bychom chtěli, připravujeme děti na školu všemi možnými způsoby. O škole si povídáme, děti si kreslí a v úterý 16. 2. 2021 jsme s předškoláky dokonce navštívili Základní školu Karla Dvořáčka v Orlové, abychom si prohlédli prostory, ve kterých se budeme od září učit. U vchodu do školy na první stupeň nás uvítala paní učitelka Mgr. Jana Czajová a provedla nás celou budovou školy. Samozřejmě jsme si nasadili roušky a vyzkoušeli jsme si, jaké to bude, až půjdeme do 1. třídy.

Kvůli koronaviru je škola (až na učebny 1. a 2. třídy) prázdná a proto jsme si mohli celou školu prohlédnout. Nejprve jsme se převlékli, obuli si papuče a vydezinfikovali si ruce stejně jako všichni školáci. Prohlédli jsme si šatny, do kterých budeme odkládat věci, poté jsme měli možnost nahlédnout do učebny výtvarné výchovy a prohlédnout si výtvarná díla žáků 6. a 9. tříd, navštívit učebnu hudební výchovy neboli hudebnu a vyzkoušet si hru na klavír. Také jsme si prohlédli učebnu anglického jazyka, počítačovou učebnu a tělocvičnu. Hodně se dětem líbila učebna přírodopisu, kde právě probíhala distanční výuka matematiky žáků 6. třídy, proto jsme učebnou procházeli v tichosti a prohléhli jsme si lidskou kostru, model lidského těla s vnitřními orgány a vypreparovaná zvířata, např. holuba, hada, lišku, havrana a spoustu dalších, ale také živá zvířata, která ve škole chovají- šneky, papoušky nebo andulky.

Nakonec jsme usedli do lavic ve třídě družiny, vyzkoušeli si, jak se v lavici sedí, poznávali barvy, psali písmeno Z do pracovního listu. Vyzkoušeli jsme si také psát na tabuli, kterou jsme se naučili také smazat. Již také víme, že se ve škole děti o slovo hlásí, nevykřikují, neběhají po chodbě a nekřičí.

Za velkou snahu a prokázané znalosti a dovednosti jsme si jako budoucí školáci zasloužili odměnu ve formě pravítek, rozvrhů hodin nebo pexesa. Všem se nám ve škole moc líbilo a už se těšíme, až v září do lavic usedneme jako prvňáčci. Věříme, že ta zlá nemoc Covid už bude pryč a budeme moci chodit celý školní rok.

Děti a učitelky předškolních tříd MŠ K. Dvořáčka


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.3.2021

Zpět na výpis