MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ UCHAZEČŮM O SŠ

zarovka.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách  prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku  uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín  6. dubna 2021  tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Vyzvednutí zápisového lístku sice není zakázáno, protože je považováno za nezbytně nutný úřední úkon, ale v současné situaci, kdy mají zaměstnanci škol co nejvíce pracovat z domova a všeobecně je vhodné snížit mobilitu a setkávání osob, může být komplikované zápisové lístky předávat (nebo si je vyzvednout). Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Opatření obecné povahy je dostupné na Úřední desce MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska a také na konkrétním odkazu: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prodlouzeni-terminu-do-ktereho-se

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-prodlouzilo-termin-pro-odevzdani-zapisovych-listku-na


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.3.2021

Zpět na výpis