Zápis do 1. tříd ZŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19, situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou, uvedlo MŠMT.

Zápis dětí/žáků do 1. tříd se týká:

1) Povinná školní docházka ve šk. roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015.

2) Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

3) Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

4) Zápis se týká dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna (v době zápisu) kalendářního roku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel školy.

MOŽNOSTÍ, JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ K ZÁPISU JE NĚKOLIK.

Sledujte webové stránky té ZŠ, na kterou chcete dítě do 1. třídy přihlásit. Najdete zde podrobné informace a požadavky školy, KTERÉ BUDOU AKTUALIZOVÁNY.

INFORMACE Z MŠMT:

https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.3.2021

Zpět na výpis