Montessori třídy v MŠ K. Dvořáčka

V dnešní hektické době je daleko více, než kdy předtím důležité na chvíli zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe, začít si všímat maličkostí, a vychutnávat krásy života a světa. A u koho začít, než u těch nejmenších.

Naše Montessori třídy se již třetím rokem snaží dětem ukázat půvaby světa prožitkovým učením. Děti chodí do přírody bádat a objevovat, provádějí pokusy, experimentují.

Montessori pedagogika tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte a jeho individualitu. Na základě velkého zájmu ze strany rodičovské veřejnosti jsme otevřeli v minulých letech již druhou třídu. Ve třídách nenajdete předměty z plastu a hračky, které postrádají smysl. Děti obklopuje vůně dřeva, spousta květin a didaktických pomůcek. Prostředí je připraveno od nejjednodušších aktivit pro nejmenší děti až po aktivity pro děti nejstarší, které rozvíjejí celou osobnost dítěte a připravují je na vstup do ZŠ. Do naší třídy jsou přijímány děti od tří let. Montessori koncept je založen paralele s rodinným prostředím. Děti si samy zkouší povinnosti v domácnosti. Chystají si svačiny, mažou pečivo, nalévají pití. Sami si po sobě myjí a utírají nádobí. Aktivity jsou zaměřeny především na samostatnost dítěte. Hravou formou se rovněž seznamují s písmeny, číslicemi a světem kolem sebe. Děti si samy vytvářejí třídní pravidla, učí se spolu komunikovat a respektovat jeden druhého. Nesnášenlivost a nepřátelství zde nemá místo. Tato třída je velmi výhodná pro sourozence, kteří tak spolu mohou být na jedné třídě. Mladší děti vzhlížejí ke starším, snaží se být jako ony a starší pomáhají dětem mladším.

 Učitelský sbor na každé třídě tvoří dvě kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga, které spojuje společný zájem o pohodu a radost dětí. V osobnostním životě učitelek se aktivně projevuje zájem o zdravý životní styl, vlastní osobnostní a profesní růst a pozitivní ladění.

 Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Pokud Vás Montessori výuka nadchla a chtěli byste se dozvědět více,  ozvěte se na naši emailovou adresu: info@mskarladovaracka.cz , kde Vaše dotazy zodpoví kvalifikovaná paní učitelka. Zápis v naší MŠ proběhne 4. 5. 2021 od 8.00 – 16.00. Budeme zapisovat rovněž děti do běžných tříd.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás i Vaše dítě.


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.3.2021

Zpět na výpis