V loňském roce se aktivně pracovalo na údržbě budov

Odbor městských financí a školství, majetková správa škol

Jako každý rok i v loňském roce odbor správy bytů a budov jako správce školských objektů, Domů dětí a mládeže a Městské knihovny zajištoval v rámci běžné údržby plánované i havarijní opravy.

Mezi největší patřily:

-        Výměna PVC v oddělení Sluníček, výměna části plotu a oprava venkovních teras v MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni,

-        dokončení výměny oplocení areálu MŠ Okružní 917 v Orlové-Lutyni,

-        úpravy sociálního zařízení v MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni,

-        výměna osvětlovacích těles ve třídách MŠ K. Dvořáčka 1228 v Orlové-Lutyni,

-        výměna plynového kotle v MŠ Kosmonautů 1229 v Orlové-Porubě,

-        výměna části oken, dokončení úpravy elektroinstalace a úprava sociálního zařízení u školní družiny v ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě,

-        úprava suterénního prostoru bývalé kuchyně a výměna osvětlení v tělocvičně v ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni,

-        oprava umývárny u tělocvičny v ZŠ Slezské 850 v Orlové-Porubě,

-        úpravy elektroinstalace v ZŠ Školní 862 v Orlové-Lutyni,

-        opravy elektrorozvaděčů v kuchyni a úpravy sociálního zařízení dívek ve III. NP pavilonu K1 VZ v ZŠ U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni,

-        opravy elektrorozvaděčů ve společných prostorech, úpravy sociálního zařízení ve II. NP                   a výměna podhledů ve školní jídelně ZŠ K. Dvořáčka 1230 v Orlové-Lutyni,

-        sanační opravy omítek v suterénu PZŠ Lutyńská 400 v Orlové-Lutyni,

-        úpravy sociálního zařízení ve IV. NP Domu dětí a mládeže v Orlové,

-        oprava venkovní opěrné zdi před objektem a výměna podlahových krytin v ložnicích Turistické základy v Krásné,

-        oprava výtahu v Městské knihovně Orlová,

vše v celkové výši cca 7.207.000,00 Kč.

 

Kromě plánovaných oprav bylo aktuálně zajištováno odstranění havarijních závad. Mezi nejčastější patřilo zatékání do objektů po vytrvalých deštích, opravy střech a atik po vichřicích, výměna bojlerů     a těles ústředního topení.

Během roku 2020 musel odbor městských financí a školství bohužel ve školských zařízeních                   a Městské knihovně řešit také několik škodních událostí, způsobených vandalismem. Jednalo se zejména o opravy či výměny oken při pokusu o vloupání, např. do ZŠ U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni, do MŠ Kosmonautů 1229 v Orlové-Porubě a do MŠ K. Dvořáčka 1228 v Orlové-Lutyni. Vandalové také poškodili venkovní keramický obklad Městské knihovny ze strany Hypernovy  a odcizili kromě jiného    i piano v majetku města ze ZUŠ v Orlové. Za tyto škodní události uhradila pojišťovna městu Orlová celkem 182.814,00 Kč.

 Mgr. Marcela Šelongová, OMFŠK

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.3.2021

Zpět na výpis