ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Karneval ve ŠD je prostě tradice

Jak už to tak bývá, únor je měsícem karnevalových radovánek a společenských plesů. I přes současné nelehké období jsme se rozhodly, že o zábavné odpoledne v maskách děti nepřipravíme ani letos. Stanovily jsme tedy termín radovánek a s dětmi v jednotlivých odděleních školní družiny,  jsme se na velký den pečlivě připravovaly.

Ve středu 17. 02. se po příchodu do družiny děti převlékly do masek a pomalu začalo zábavné odpoledne - řádění v maskách, soutěže, hry a tanečky.

Abychom dodrželi bezpečnostní opatření, každé oddělení mělo svůj vlastní karneval. Aby však děti mohly masky porovnat a pokochat se nápady ostatních, proběhl na chodbě průvod. Děti seděly podél stěny u svých oddělení a následně jednotlivá oddělení prošla chodbou za zvuku hudebního doprovodu. Když prošla postupně, za povzbuzujícího potlesku a hvízdání, všechna oddělení, děti se odebraly v poklidu do svých tříd a věnovaly se vlastnímu programu.

Soutěžilo se v tanečcích s balóny, děti hrály židličkovou, stavěly puzzle na čas, závodily na koštěti, vařily čaj.

Když se blížila třetí hodina, byly děti zklamané, že čas utekl tak rychle a chtěly v karnevalovém řádění co možná nejdéle pokračovat. Postupně se však všechny rozešly do svých domovů a těšily se na jarní prázdniny.

 

Za vychovatelky ŠD Bc. Tereza Strumínská


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.3.2021

Zpět na výpis