Školáci …

Začal nám nový rok, všichni netrpělivě očekávali, jak se bude vyvíjet situace ve školství.

Jsem rád, že se otevřely po vánočních prázdninách všechny mateřské a základní školy ve městě. Uzavřený je provoz v Domě dětí a mládeže, ale pedagogové nezahálí a již v této době připravují např. letní činnost. Doufám, že se všechny naplánované tábory s velmi zajímavým programem podaří uskutečnit. V letošním roce budeme na 11 příměstských táborů finančně přispívat z projektu MAP II – ORP Orlová, který nám běží ve školství.

Zeptal jsem se pana ředitele Mgr. Zdenka Nowaka ze ZŠ K. Dvořáčka 1230 z Orlové-Lutyně, jak hodnotí současnou situaci:

„4. ledna se do škol vrátili žáci 1. a 2. tříd. V našem případě se jednalo o 5 tříd prvního stupně. Samozřejmostí jsou roušky, dezinfekce a časté větrání. V rámci organizace máme vytvořeno 5 oddělení školní družiny a to z důvodu udržení homogenity jednotlivých tříd. Školní jídelna je v provozu a vaří také pro zájemce z řad žáků, kteří se účastí on-line výuky. Žáci 3. až 9. tříd se vzdělávají v rámci distančního vzdělávání a dle vytvořeného rozvrhu se přihlašují na jednotlivé meetingy a do virtuálních tříd. Kdybych měl porovnat situaci z března a konce kalendářního roku, mohu říct, že učitelé i žáci udělali v oblasti výukového digitálního prostředí obrovský krok vpřed. Zde se také sluší poděkovat všem zákonným zástupcům, kteří především v začátcích distanční výuky udělali velký kus práce a bez jejich pomoci bychom to my ani jejich děti nezvládli.

Do kalendářního roku 2021 přeji všem zdraví, štěstí a brzký návrat všech žáků do školy, protože sebelepší „mašina“ nemůže nikdy nahradit prezenční výuku ve škole“.

Pozdrav a velké poděkování zasílám všem školákům, a to opravdu všem, kteří ve školách pracují. Ředitel, pedagogové, ale i provozní zaměstnanci včetně těch ve školních jídelnách musí čelit stále novým situacím, které ovlivňují chod škol. Ještě jednou děkuji a přeji všem hlavně zdraví.

Miroslav Koláček, místostarosta

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.1.2021

Zpět na výpis