Jaký byl rok 2020 v mateřské škole Ke Studánce

Ohlédnutím do minulého kalendářního roku 2020, chci poděkovat za spolupráci v této nelehké době pandemie Covid 19, všem zaměstnancům mateřské školy, rodičům, zákonným zástupcům, partnerům, zřizovateli města Orlová.

Je zvykem, že ve školách rekapitulujeme a hodnotíme vždy uplynulý školní rok, ale nové dění ve společnosti a v celém světě, mne vede k vyjádření velkého poděkování všem, kteří jsou součástí předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. V mateřské škole se od doby koronavirové situace změnily provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších opatření. Všichni zúčastnění je přijali za své, respektují je a nejen zaměstnanci, ale i rodiče se přizpůsobili odlišnému režimu dne a spolupráce v mateřské škole. Děkuji Vám.

Uplynulý kalendářní rok mateřská škola započala v nasazení pro naplnění všech plánů v oblastech vzdělávání, spolupráce s rodiči, s partnery. Bylo naplánováno spousta i nových aktivit, kdy především ty, jež obsahovaly zmíněné spolupráce, se z důvodu pandemie neuskutečnily. Ten velký zlom v podmínkách předškolního vzdělávání nastal v době vyhlášení nouzového stavu a následném uzavření mateřské školy (březen 2020). Tehdy jsme se i my jako lidé ocitli v nové, doposud nepoznané situaci. Základem aktivity lidské společnosti jsou sociální kontakty mezi jejími členy, v nich vyjadřujeme radost, smutek, projednáváme problémy, domlouváme se na postupech v oblasti práce, vzdělávání a v povoláni učitelky jsou podstatou její práce. V této době, a to velmi razantně, vstoupily do vzdělávání technologie. A i když se nám před rokem mohlo zdát, že místo v mateřské škole mít nebudou, nebo ne zásadním způsobem, jejích uplatnění jsme i my v mateřské škole započaly věnovat pozornost. Ve zmíněné době uzavření mateřské školy z potřeby udržet kontakt s dětmi a rodiči, byl vytvořen edukační nástroj, který byl pro vzdělávání dětí v domácích podmínkách rodičům zpřístupněn na webových stránkách mateřské školy. Vzdělávání dětí na dálku bylo realizováno i pomocí pracovních listů a sešitů, jež byly rodičům předávány za dodržení hygienických opatřeních osobně. Vytvořený edukační nástroj byl následně využit pro edukační projekt pod názvem „Já človíček“ a obohatil náš inventář originálních vzdělávacích projektů mateřské školy. Období uzavření mateřských škol, včetně naši, jsme překonali a od této doby pracují všechny mateřské školy i v době všech následných nouzových stavů bez omezení. Nyní se snažíme v naší práci v co největší míře eliminovat jistá omezení a rozvíjet a naplňovat cíle, které máme stanovené.

V mém ohlédnutí do uplynulého kalendářního roku, nebyla řešena jen pandemie a změny z ní vyplývající. Pokud zaměřím svou pozornost do oblasti vzdělávání, musím uvést, že jako ředitelka mateřské školy mám velké štěstí, že jsou zde i učitelky, které jsou otevřeny novým způsobům práce a požadavkům, jež vyplývají ze změn a potřeb v oblasti předškolního vzdělávání. Začaly jsme tvořit nové vzdělávací projekty, kdy jejich téma bylo možná inspirováno aktuální změnou v životě nás všech. Vznikl projekt zaměřen na vzdělávání dětí s tématem historie a současnosti města Orlová, dále projekt řešící problematiku environmentální, s cílem prohloubit poznatky dětí v péči o přírodu a její produkty „Malý farmář“. Připravujeme projekt zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti pokusů. Jsme mateřskou školou běžného typu, jež vzdělává dle státní kurikulární politiky. Do svého vzdělávání ale zařazujeme i některé prvky z alternativních vzdělávacích programů (Waldorf, Montessori) nebo inovativních vzdělávacích programů (Začít spolu, Zdravá škola, Lesní škola). Díky dobré spolupráci se zřizovatelem si máme možnost pořizovat i nový edukační inventář a tím modernizovat mateřskou školu. A nejen inventář edukační, ale i materiální. Po rekonstrukci školní zahrady, na kterou byly pořízeny nové herní prvky, byly pro děti zakoupeny venkovní hračky a písek. Třídy byly dovybaveny novými lehátky, nábytkem pro lůžkoviny, nábytkem pro hračky. Proběhla rekonstrukce dvou koupelen, čtyř kuchyněk. A je toho daleko více. Tímto je současná mateřská škola atraktivní nejen svou fasádou, ale i vnitřním vybavením. Všechny uvedené změny dokazují, že i v této nelehké době jsme neustrnuli a stále jsme byli aktivní a posunuli jsme se opět dopředu. Za to děkuji všem, kdo mi pomáhali na jejich realizaci a obzvláště zřizovateli města Orlová za možnost vše naplánované uskutečnit.

Jednou z podmínek předškolního vzdělávání je oblast spolupráce. Tou nejvýznamnější je spolupráce s rodiči a se zřizovatelem. U spolupráce s rodiči stále pociťujeme její nenaplnění, jelikož forma setkávání se na společných venkovních akcích nebo výletech do přírody, besídkách k tematickým oslavám, nám hygienická opatření nedovolují a rodič se dle nich může zdržovat v mateřské škole pouze po dobu nezbytně nutnou. Ale našly jsme možnost spolupráce zaměřenou na vzdělávání dětí. Pro rodiče jsou připravovány rozličné aktivity pro práci a tvorbu s dítětem doma. Nově budou probíhat individuální konzultace s rodiči o životě jejich dětí   v mateřské škole. Další významnou spolupráci je ta se seniory v Domově „Pohoda“. V předvánočním období pro ně děti namalovaly obrázky a ty jim byly předány. Senioři nám jako poděkování přeposlali foto sebe s obdrženým obrázkem. Úspěšnou spolupráci byla i ta s ostravskou univerzitou. Její student nám výtvarně zpracoval novou fasádu u školního ohniště, která je nejen ozdobou estetickou, ale i edukační. A byly i jiné další spolupráce, nelze je všechny uvést. Tento výčet jen představuje, že i v této oblasti jsme se snažili v co největší míře za daných podmínek být úspěšní. Všem za spolupráci děkuji.

V mém ohlédnutí za uplynulým rokem nelze pojmout vše, co se událo.  Koronavirová situace mnohé změnila, a to i fungování mateřských škol. Ale život v nich se nezastavil. Všichni v ní zúčastnění k řešení situace přistupovali s odpovědností profesní a lidskou.

Karin Fodorová, ředitelka mateřské školy Ke Studánce 1033

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.1.2021

Zpět na výpis