ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

konaný pod záštitou náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

v návaznosti na dlouholetou tradici výstav a veletrhů středních škol realizovaných vždy v několika městech Moravskoslezského kraje si Vás dovolujeme informovat o konání ONLINE Veletrhu středních škol působících na území Moravskoslezského kraje. Letošní podzimní prezenční veletrhy škol byly z důvodu koronavirové pandemie zrušeny, proto přicházíme s online variantou vzdělávací nabídky a aktivit středních škol v našem kraji žákům a uchazečům, kteří se budou ucházet o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022.

Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a Úřad práce České republiky společně připravují interaktivní online veletrh středních škol všech zřizovatelů v našem kraji, který bude realizován ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 prostřednictvím internetového portálu veletrh-skol.msk.cz. Projekt bude financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho realizace podléhá schválení zastupitelstvem kraje na jednání konaném dne 17. prosince 2020. Následně po schválení bude realizována kampaň k projektu a obdržíte podrobnější informace.

 

Záměrem projektu ONLINE Veletrh středních škol MSK je umožnění interaktivní online komunikace a prezentace středních škol MSK zejména žákům posledních tříd ZŠ a dalším uchazečům o studium na střední škole a jejich rodičům, a to prostřednictvím internetového portálu veletrh-skol.msk.cz, který bude spuštěn v lednu 2021. Online prezentace středních škol v našem kraji bude probíhat ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou předem stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin. Zástupci střední školy budou distanční formou odpovídat na otázky z řad zájemců o studium, a to v rámci videokonference prostřednictvím určené aplikace.

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás zdvořile požádat o předání těchto vstupních informací k projektu Moravskoslezského kraje ONLINE Veletrh středních škol MSK Vašim zástupcům, výchovným případně kariérovým poradcům a také zejména třídním učitelům 9. ročníků Vaší ZŠ (v případě zájmu žáků o víceletá gymnázia také třídním učitelům 5. a 7. ročníků) s žádostí o předání informací o konání veletrhu středních škol v našem kraji všem žákům a jejich zákonným zástupcům.

 

K datu 11. prosince 2020 je na ONLINE Veletrh SŠ v MSK přihlášeno 116 z celkového počtu 131 oslovených středních škol všech zřizovatelů v našem kraji. Od 18. prosince 2020 bude souběžně probíhat informační a mediální kampaň zaměřená zejména na žáky základních škol a uchazeče, kteří si budou podávat přihlášku ke studiu na střední škole pro školní rok 2021/2022. Další informace k tomuto projektu budou průběžně zasílány také na Vaši školu.

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a za aktivní spolupráci.

 

S úctou

 

PaedDr. Libor Lenčo

vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.12.2020

Zpět na výpis