Nové vybavení ZŠ Školní pro distanční výuku

Pojem distanční výuka jsme si zvykli hojně používat až v tomto roce 2020, kdy nás zasáhla v plné míře pandemie koronaviru.

V případě prvního uzavření škol na jaře jsme byli všichni zaskočeni a každý se s distanční výukou vypořádal, jak nejlépe uměl a jak umožnilo technické vybavení školy. Na podzim se pak očekávala druhá virová vlna a souvztažné restrikce, které skutečně nastaly. MŠMT uvolnilo na vybavení škol pro distanční výuku nemalé prostředky.

Naše škola je využila k nákupu softwarových výukových programů. Objednali jsme také notebooky pro učitele, které z důvodu přetlaku poptávky bohužel zatím, k začátku prosince, fyzicky nebyly doručeny. Povedlo se nám také do 4 učeben pořídit a instalovat LCD displeje nové generace. Tato moderní zařízení významně pomohou zkvalitnit distanční online výuku. Instalaci nových zařízení v jednotlivých učebnách následovalo také zaškolení vyučujících tak, abychom mohli plně využívat jejich funkcionalitu.

Doufáme, že progres ve vybavení novými technologiemi dále zkvalitní vzdělávání našich žáků a zefektivní práci našich pedagogů.

 

Mgr. Marek Tešnar

ředitel školy


Datum zveřejnění/aktualizace: 7.12.2020

Zpět na výpis