ZŠ Jarní 400 - Kreativní tvoření s vůní podzimu v I. A

Projektový den se měl uskutečnit již koncem října. Z důvodu uzavření škol a přechodu na distanční výuku jsme projektový den realizovali dne 25. 11. 2020. Na projektový den jsme se začali připravovat již koncem září a začátkem října. V prvouce jsme se učili o přírodě, osvojovali jsme si nové vědomosti. Lidé sklízejí ovoce a zeleninu a stejně jako zvířátka si dělají zásoby na zimu.  Na vycházkách jsme zjistili, že přes den ještě svítí sluníčko, ale dny se krátí a noci jsou chladné. Sbírali jsme kaštany a žaludy, spadané listí a různé traviny, které použijeme pro další výtvarné zpracování.

Ovoce a zeleninu žáci poznávali všemi smysly – podle vůně, chuti, tvaru. Tam, kde si nevěděli rady, musel přijít na řadu i zrak. Tato činnost děti nesmírně bavila.

Cílem projektového dne bylo shrnutí učiva o podzimu – podzimní měsíce, projevy podzimu, ovoce, zelenina, činnosti vykonávané na podzim a hlavně výtvarné zachycení podzimní přírody netradičními výtvarnými technikami.

V rámci projektového dne jsme využili tři výtvarné  techniky: tisky, mramorování a eukanistiku. Snažili jsme se naučit děti vnímat, prožívat, hodnotit a tvořit krásná dílka S výtvarnými aktivitami nám pomáhala paní Jana Vříšťová.

Zdárné výsledky všech našich dnešních činností se dále dají použít k výrobě přáníček, nebo pověsit na stěnu, jako originální obrázky z vlastní dílny.

 

Mgr. Jana Gvuzdová


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.11.2020

Zpět na výpis