MAP II - Určené školy v ORP Orlová

                             

Od 14. 10. 2020 je naše škola ZŠ Mládí  zařazena do sítě tzv. určených škol, které mají vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a v sociálních službách.  Mezi tyto určené školy byly zařazeny taktéž školy z našeho ORP - ZŠ Doubrava a ZŠ Petřvald. V Petřvaldě mají zřízenou třídu na ulici Závodní 822. Počet dětí je každý den kolísavý, od dvou do devíti žáků. V Doubravě je dětí méně, ale také zde se kromě  herních činností věnovali  plnění školních povinností tak, aby alespoň částečně ulevili rodičům od problémů, které přináší distanční výuka.

Z projektu MAP II-ORP Orlová  obdržely všechny určené školy finance na zajištění provozu v době nouzového stavu. Za tyto finance nakoupily různé didaktické nebo pohybové hry a taktéž materiál pro podporu různých výtvarných technik.

 U nás na ZŠ Mládí děti docházejí do prostor školní družiny na pavilonu A. Nejsou zde pouze žáci naší školy, ale máme tady  žáky ze ZŠ U Kapličky a ZŠ Školní v celkovém počtu  max. 18 žáků. V rámci dalšího odlehčení rodičům těchto žáků škola zařídila na každý den pedagoga, který jim pomáhá s učivem zadaným jejich třídním učitelem. Děti se tedy  také vzdělávají. Zpravidla učení probíhá tak, že se děti rozdělí na méně početné skupiny, aby se pedagog mohl všem individuálně věnovat. Poskytujeme rovněž technickou pomoc a snažíme se zpřístupnit žákům  online výuku příslušných hodin se svým vyučujícím.

V odpolední zájmové činnosti se o děti  pravidelně starají 3 vychovatelky, kterým je nápomocna vždy i asistentka pedagoga. Činnosti v družině se střídají. Děti tak mají možnost relaxace ve formě četby, odpočinku na koberci, hrají klidové hry, malují různými výtvarnými technikami, tvoří, využívají přírodní materiál, který nasbírali na vycházkách. 

Nechybí ani vzdělávání v ICT - výuka s tablety. Dětem jsou k dispozici tablety ze školní družiny. Pod vedením vychovatelky si rozvíjí zkušenosti a  přiměřené ICT dovednosti. Přestože jsou děti ve třídách spokojené, už se všichni  těší do školy a do své třídy.

 

Mgr.Ing.Kateřina Plintová

ředitelka ZŠ Mládí 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [405.1KB] 20.11.2020

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.11.2020

Zpět na výpis