MŠMT - Školství od 18.11.2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020

Aktualizováno k 18. 11. 2020: Doplněny informace o možnostech omlouvání žáka. 

Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny.

Základní školy – pro prezenční docházku jsou omezeny takto:

  • S výjimkou žáků 1. a 2. třídy základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. třídy základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně.
  • V případě, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy také žáci vyšších ročníků, tak se osobně vzdělávání účastní také tito žáci vyšších ročníků prvního stupně základních škol.
  • Provoz přípravných tříd základní školy není omezen.
  • Provoz škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy není omezen.

Zdroj: https://www.msmt.cz/Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [474.3KB] 20.11.2020

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.11.2020

Zpět na výpis