Prevence na ZŠ Slezská 850

Čím dál častějším a především negativním jevem ve škole bývá šikana, která může na dítěti zanechat doživotní následky. Nesmíme ji podceňovat. Proto se snažíme  u dětí podporovat rozvíjení pozitivních vztahů a vést je k sebedůvěře a odpovědnosti.

Klima ve třídě pozorně sleduje nejen třídní učitel, ale také ostatní vyučující, kteří se snaží svým působením eliminovat negativní jevy mezi žáky.Jsme si vědomi důležitosti předcházení problémového chování, a proto se na ZŠ Slezská 850 v rámci prevence uskutečnily pro žáky 2. stupně preventivní programy Nebezpečí šikany a  Bezpečné sexuální chování pořádané Poradnou pro primární prevenci v Ostravě.

Program o šikaně byl zaměřen na mezilidské vztahy v třídním kolektivu a zvládání vrstevnického tlaku. Cílem druhého programu bylo zvýšení kompetencí  důležitých k bezpečnému a věkově přiměřenému sexuálnímu chování.

Celá akce proběhla za podpory financování z projektu MAP II – ORP Orlová.

Žáci se po celou dobu programu aktivně zapojovali do činností, diskutovali a získali další kompetence důležité pro svůj budoucí život.

Bohužel uzavření škol od 14. 10. 2020 nám na určitou dobu znemožnilo v programech dále pokračovat. Pevně věříme, že na ně navážeme v listopadu.

 

Mgr. Hana Vonzinová, školní metodik prevence

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.10.2020

Zpět na výpis