ZŠ Mládí - Startujeme bezpečně

Na ZŠ Mládí Startujeme bezpečně

Školní poradenské pracoviště na začátek školního roku připravilo  pro třídní kolektivy  další ročník projektu Startujeme bezpečně, který má pomoci žákům s návratem a adaptací do školy. Letošní téma školního roku je PODPORA SDÍLENÍ …nejen informací, ale i zkušeností, pocitů apod. Téma se prolíná myšlením a zároveň i celoškolní výzdobou ve třídách.

Třídní učitel se snaží vytvořit pro žáky bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru pomocí her a aktivit s důrazem na psychosociální pohodu. Žáci byli seznámeni s organizací výuky, režimem ve škole i v zájmových aktivitách.

Žáci s třídním učitelem probírali školní řád, který je důležitý pro dobrou pohodu třídy, seznámili se s hygienickými pravidly, opakovali principy a zásady úspěšného vzdělávání.  Učitelé dělali maximum pro zapojení každého žáka, zjišťovali jejich individuální potřeby a možnosti.

Dále žáci pracovali se školním  diářem, který používají celý školní rok k zapisování úkolů a sebehodnocení. Vytvářeli chartu třídy, která vychází z jejich potřeb, z toho, co žákům nejvíce vadí, nebo čeho by v kolektivu chtěli dosáhnout. Volili třídní samosprávu, která je součástí školní žákovské samosprávy a dokončovali celoroční projekt Knihu proměny ZŠ MLÁDÍ V ORLOVÉ z minulého školního roku v rámci celorepublikového projektu Komenský 2020.

Děkujeme třídním učitelům za pečlivou přípravu a organizaci začátku školního roku 2020/2021. Věříme, že první dny strávené společně opět upevní vzájemné vztahy mezi žáky i kolegy a motivují k dalšímu učení a spolupráci.

 

Za školní poradenské pracoviště

Mgr.Lucie Walová

výchovná poradkyně ZŠ Mládí Orlová

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.9.2020

Zpět na výpis