MŠ Ke Studánce 1033 - „Kočičí rouškohraní“….

„Kočičí rouškohraní“….

tak jsme nazvali téma edukačních činností prvního týdne provozu v mateřské škole. Téma je odvozeno od didaktických materiálů, které nám věnovalo naše Město - vedoucí oddělení školství Ing. Pavlína Kucharczyková, za což upřímně děkujeme.

Dva dlouhé měsíce jsme se s dětmi neviděli. Náměty k vzdělávacím činnostem jsme jim nabízeli prostřednictvím internetových stránek. Nevíme, zda se naše nabídka setkala s porozuměním, ale věříme, že ano. Teď už nastal čas, kdy si můžeme s dětmi hrát a povídat. A jak začít jinak, než vzpomínkou na dobu v karanténě a zdůrazněním, jak a proč pečlivě dodržovat hygienu. A k tomu jsme využili právě onu darovanou brožuru s názvem „Kočičí rouškohraní“, která je doplněna tematickými obrázky s možností vybarvení. Děti se jejím prostřednictvím seznámily s příčinami onemocnění, v ranních hrách si hrály na pana doktora. Při výrobě papírových roušek si rozvíjely svou výtvarnou fantazii, během modelování kočiček zdokonalily jemnou motoriku a také si procvičily trpělivost a pečlivost při skládání kočiček z papíru. V individuálních činnostech si předškoláci procvičili grafomotoriku, když pečlivě kreslily klubíčka pro koťátka. Během klavírního doprovodu jsme vzpomínali, jaké známe písně o kočičkách, a v dětských encyklopediích děti popisovaly tělo kočky a seznámily se se způsobem jejího života. V ranních pohybových chvilkách jsme si na kočičky zahráli a procvičili si všechny svaly v těle. Abychom nabrali sílu, vypili jsme plný pohár mléka – i když kočky by jej asi vypily z misky J. Na školní zahradě jsme zdolávali překážky stejně obratně jako mrštné kočky a nakonec jsme měli štěstí, když jsme jednu kočku tulačku mohli spatřit za plotem.

Týden utekl jako voda. Dětem se „kočičí“ téma líbilo. Možná se k němu ještě vrátíme, ale téma nemocí už v něm nepoužijeme. Chceme dětem dopřát šťastné a naplněné dětství bez strašáka koronaviru ;-)

 Bohunka Trelová, MŠ Ke Studánce1033, Orlová

Omalovánka "Kočičí rouškohraní" byla zajištěna a vydána v rámci projektu MAP II – ORP ORLOVÁ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.6.2020

Zpět na výpis