MŠ K. Dvořáčka 1228 - Učíme se moderně i v době pandemie Covid-19

  

MŠ K. Dvořáčka Orlová se v rámci projektu ŠABLONY II., operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro programové období 2014 – 2020 vybavila moderní technikou a zakoupila v rámci aktivity „Využití ICT ve vzdělání v MŠ“ 20 iPadů pro pedagogy i děti.
 
Cílem této aktivity byl rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílila na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.
Vzdělávání dětí jsme realizovali pravidelně vždy jednu hodinu týdně, ale vzhledem k věkovým zvláštnostem předškolních dětí jsme ji rozdělili do menších časových celků během dne. Děti zde rozvíjeli především jemnou motoriku – v rámci aplikací Malování, rozvíjení přírodovědných znalostí – úžasné programy na poznávání květin, rostlin a zvířat, dále logické a paměťové myšlení – nejrůznější kvízy, pexesa, doplňovačky.
Děti se před vstupem do 1. třídy ZŠ naučili i správné držení tužky, neboť iPady jsou doplněny tužkou Apple Pencil. IPady máme propojeny s interaktivními tabulemi, kde přes zrcadlení Apple TV si mohou děti v celé třídě ukazovat jednotlivé obrázky a práce.

Pedagogové MŠ byly již několikrát proškoleny na práci s iPadem, kromě využití při práci s dětmi tyto tablety využívají paní učitelky i při své třídnické práci, kde mohou rychle vytvářet nejrůznější pozvánky, plakáty na nástěnky, některé paní učitelky dokonce pracují již v aplikace SeeSaw, ve které mohou shromažďovat veškeré obrázky a práce dětí a okamžitě je sdílet s rodiči a vedou pomocí iPadů i diagnostiky dětí. Tablet umožňuje např. nahrávání výslovnosti dítěte při nějaké básničce, kterou můžeme po nějakém čase zopakovat a zjistit zlepšení řečových dovedností, stejně tak ukládáme výtvarné práce dětí, které můžeme rovněž porovnávat během tříleté docházky v MŠ.

Vybavení touto technikou a rovněž tyto znalosti jsme využili zejména v době uzavření MŠ od 16.3. do 24.5.2020, kdy se mohly paní učitelky díky této technice zúčastnit nejrůznějších školení online, webinářů, mohly okamžitě komunikovat s rodiči a některou výuku s nimi sdílet prostřednictvím webových nebo facebookových stránek. Díky iPadům a aplikaci Google Meet jsme pořádali také videokonference v rámci učitelského sboru.

Pro předškolní vzdělávání a pro práci s dětmi jsou z moderní techniky nejvhodnější právě tablety, které jsou vhodné i na akční práci v terénu, při které se využívají jejich specifické vlastnosti, jako je mobilita, kamera, mikrofon a další čidla. Dobře se s nimi pořizují primární data (audio, video, hodnoty s čidel, …), která lze následně přímo v tabletech zpracovávat nebo je prostřednictví cloudových služeb zpřístupnit na dalších počítačových zařízeních (stolních počítačích, noteboocích, chytrých telefonech…) a dále s nimi s dětmi pracovat. Děti velmi baví zejména focení a natáčení kamerou, učí se pracovat i s diktafonem, umí tyto nahrávky ukládat a některé předškolní děti umí i zpracovat krátký film.
U dětí je - u tabletů - považováno za výhodu dotykové ovládání, které umožňuje intuitivně manipulovat s objekty a zjednodušuje uživatelské rozhraní a jeho ovládání.

Za článek: Mgr. Jana Valošková, ředitelka MŠ

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.6.2020

Zpět na výpis