ZŠ K. Dvořáčka - "Ve škole se maká"

Současná situace ve školství je zcela výjimečná, učitelé učí on-line, děti plní úkoly doma a většina rodičů je nedílnou součástí tohoto vyučovacího procesu. Pro všechny je to situace nejen nová, ale také velmi náročná, a proto mi dovolte touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům, protože bez jejich úsilí a snahy bychom to my, ani jejich děti nezvládli. Samozřejmě chci také poděkovat všem učitelům a žákům, protože se všichni musíme učit novým metodám a postupům, které jsme většinou doposud nevyužívali.

Maká se nejen on-line, ale na škole probíhá celá řada oprav a rekonstrukcí. Žáci ani většina učitelů ve škole v současné době fyzicky nejsou, a proto využilo vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem tento čas k opravám, které byly naplánované na letní prázdniny. Za toto období se již podařilo vyměnit staré podhledy a osvětlení v celé jídelně, opravit střechu, kterou poškodil vítr a nyní probíhá výměna starých elektrorozvaděčů. Na červenec a srpen je plánovaná ještě jedna velká akce, a to celková rekonstrukce toalet ve druhém patře pro žáky na 2. stupni ZŠ. Uvidíme, zda oprava začne dříve nebo se žáci 2. stupně vrátí do svých lavic a rekonstrukce bude v termínu prázdnin. Pan ministr MŠMT sice nastínil, jak by se měly školy postupně pro žáky otevírat, ale situace se stále mění, tak uvidíme, jak to vše dopadne.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří dodržují nařízená opatření a ještě jednou vyjádřit velký dík všem rodičům.

 

                                                                                              Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel školy


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.4.2020

Zpět na výpis