SŠ – zvláštní pravidla pro příjímání ke vzdělávání v SŠ a ukončování středního vzdělávání 2019/2020

Upozorňujeme na zákon č.135/2020 Sb., který upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a další související otázky. Více v příloze ...

Do škol byla zaslána metodika včetně úvodního dopisu ministra a přehledných schémat ke každému typu zkoušky:

  1. Průvodní dopis ministra školství
  2. Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání
  3. Schéma přijímací zkoušky
  4. Schéma maturitní zkoušky
  5. Schéma závěrečné zkoušky

Zdroj: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?source=rss

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [184.8KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.4.2020

Zpět na výpis