Zrušení akcí


Informujeme Vás o konání akcí, které jsme plánovali pro veřejnost nebo pedagogy na úseku školství a sportu. Vzhledem ke složité situaci, která nastala, rušíme níže uvedené akce:

  • Den učitelů
  • Běh osvobození
  • Účast na běžeckých závodech - Rydultowy
  • Výjezdní jednání MAP II - Mesit
  • Den dětí
  • Zájezd pro oceněné žáky 2. stupně - výjezd také zrušen, žáci budou oceněni věcnou odměnou. Ocenění pro žáky 1. stupně bude probíhat jako v minulém roce (formou knižní odměny).

Přejeme všem pevné zdraví


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.3.2020

Zpět na výpis