Aktualizace - zápis do 1. tříd


Vzhledem k uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou, uvedlo MŠMT.

Zápis dětí do 1. tříd se týká:

1) Povinná školní docházka ve šk. roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014.

2) Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

3) Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

4) Zápis se týká dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna (v době zápisu) kalendářního roku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel školy.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

Sledujte webové stránky té ZŠ, na kterou chcete dítě do 1. třídy přihlásit. Najdete zde podrobné informace a požadavky školy, KTERÉ BUDOU AKTUALIZOVÁNY.

město, obec www ředitel/ka/ved. učitelka
ZŠ K. Dvořáčka 1230 Orlová-Lutyně www.zsdvoracka.cz Mgr. Zdeněk NOWAK
ZŠ Mládí 726 Orlová-Lutyně www.skolamladi.cz Mgr. Irena           KNĚŽÍKOVÁ  
ZŠ U Kapličky 959 Orlová-Lutyně www.zsukaplicky.cz Mgr. Kamil PALONCY
ZŠ Ke Studánce 1050 Orlová-Lutyně www.kestud.cz Mgr. Milan FUS
ZŠ Školní 862 Orlová-Lutyně www.zsskolni.org Mgr.          Marek  TEŠNAR
elok. ZŠ Slezská 850 Orlová-Poruba Ing. Světlana Majetná - zástupkyně
PZŠ Lutyňská 400 Orlová-Lutyně www.pzsorlova.cz Mgr. Halina  SIKOROVÁ
ZŠ Jarní 400 Orlová-Poruba www.zsjarni.org PhDr.    Soňa BALONOVÁ
elok. ZŠ Slezská 200 Orlová-Poruba

Více informací v přílozePřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [356.3KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 23.3.2020

Zpět na výpis