Nadace ČEZ - Vyhlášené granty pro rok 2020

Nadace ČEZ vyhlášuje veřejné grantové řízení Podpora regionů pro rok 2020.

  • Zaměření

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

  • Žadatel

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Podpora regionů 2020.

  • Termín vyhlášení

6. ledna -  31. prosince 2020

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2020.

  • Zaměření

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení

  • Žadatel

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020.

  • Termín vyhlášení

6. ledna - 31. prosince 2020

Zdroj: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.2.2020

Zpět na výpis