Projekt MAP II-ORP Orlová - Plánujeme celou řadu aktivit ...

MAP II – ORP ORLOVÁ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka.

Anotace projektu:

  • Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO) - Ortlová, Doubrava, Petřvald
  • Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
  • Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
  • Zapojení zákonných zástupců do života škol
  • Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

V rámci projektu pracuje již druhým rokem celkem 7 pracovních skupin (PS), které společně s realizačním týmem připravují celou řadu zajímavých akcí.

PS 1 Pro financování

PS 2 Pro rovné příležitosti

PS 3 Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS 4 Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

PS 6 Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků

PS 7 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita

Na 1. pololetí roku 2020 připravujeme:

 Přehled aktivit 1. pololetí 2020     

ČERVEN

Metodické setkání pedagogů matematiky - učitelé ZŠ – PS č. 4

    

ČERVEN

Živá knihovna III – dvě akce pro žáky ZŠ – Městská knihovna – PS č. 2

     

BŘEZEN-ČERVEN

Budkování – polytechnické vzdělávání - žáci ZŠ – PS č. 5

    

ČERVEN

Budeme mít prvňáka – dvě akce pro rodiče budoucích prvňáků – PS č. 2

     

ČERVEN

Plenér výprava za kulturou a Animág - akce ZUŠ – PS č. 1

   

KVĚTEN

Metodické setkání kariérových poradců  - učitelé ZŠ a SŠ – PS č. 6

     

KVĚTEN

Matematické dýchánky pro zapálené matematiky - setkání žáků ZŠ – PS č. 4

     

KVĚTEN

Den řemesel – exkurze, spolupráce se SOŠ, SOU - žáci 2. stupně ZŠ – PS č. 5  

     

KVĚTEN

7. zasedání Řídícího výboru - MěÚ Orlová

     

06.-07.05.2020

Mesit – H. Bečva - výjezdní jednání ředitelů a realizačního týmu

     

DUBEN

Čteme dětem – zážitkový program k podpoře čtenářství u dětí v MŠ (10 akcí) – PS č. 7

     

DUBEN

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ - pokračování – PS č. 5

     

DUBEN

Společně za kulturou - společné sdílení uměleckého zážitku dětí a rodičů - AKCE ZUŠ – PS č. 1

     

DUBEN

Setkání analytiků partnerských organizací

     

23.03.2020

Duševní hygiena učitele a konfliktní situace - seminář pro pedagogy MŠ – PS č. 7

     

10.03.2020

Psychologie, vývoj a rozvoj osobnosti dítěte - seminář pro veřejnost – PS č. 1

     

BŘEZEN

Zážitkový týden - společné tvoření žáků a rodičů - akce ZUŠ – PS č. 1

     

BŘEZEN

Setkání s vedoucími pracovních skupin

     

BŘEZEN

Práce s kovem - žáci 2. stupně ZŠ – PS č. 5

     

12.03.2020

Den robotiky a techniky – žáci ZŠ – ZŠ Mládí – PS č. 1

     

05.-06.3.2020

V síti – prevence nebezpečí internetudokumentární film o zneužívání dětí – pro žáky 2. stupně ZŠ – Kino „O“ – PS č. 1

     

27.02.2020

6. zasedání Řídícího výboru – MěÚ Orlová

     

10.02.2020

Jednání pracovní skupiny č. 1 – vyhodnocení akčních plánů na rok 2020

     

05.02.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Lesní 859 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

04.02.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Na Vyhlídce 1143 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

04.02.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Lesní 859 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

23.01.2020

Večer s Janáčkovou filharmonií - pro veřejnost (žáci, rodiče, prarodiče…) - AKCE ZUŠ – PS č. 1

     

22.01.2020

Aktuální novely právních předpisů ve školství k 01.01.2020 - školení pro ředitele v rámci ORP – PS č. 1

 

21.01.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Kpt. Jaroše 762 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

21.01.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Lesní 859 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

15.01.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Ke Studánce 1033 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

15.01.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ Doubrava - v DDM Orlová – PS č. 5

     

14.01.2020

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ K. Dvořáčka 1228 O-L - v DDM Orlová – PS č. 5

     

PS č. – pracovní skupina, která akci zajišťuje                                                                                     Přehled bude pravidelně aktualizován


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.2.2020

Zpět na výpis